Занимания по интереси към Наредбата за приобщаващото образование

За учебната 2023/2024 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгичево ще развиват дейности 6 групи, както следва:

  1. Клуб „Уроци за сърцето“ – направление „Гражданско образование“ с ръководител Борислава Стоянова за ученици от I клас
  2. Клуб „Ръкотворничка“ – направление „Технологии“ с ръководител Габриела Борисова за ученици от V do VII клас
  3. Клуб „Кукерландия“ – направление „Изкуства и култура“ с ръководител Елизабет Манолова за ученици от I до IV клас
  4. Клуб „От бабината ракла“ – направление „Изкуства и култура“ с ръководител Елизабета Кръстева за ученици от III клас
  5. Клуб „Заснеми традицията“ – направление „Дигитална креативност“ с ръководител Христина Методиева за ученици от III клас
  6. Клуб „Дизайн мислене“ – направление „Дигитална креативност“ с ръководител Христина Методиева за ученици от III клас