През 2020 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгичево придобива статут на иновативно училище с Решение на Министерски съвет на Република България.

Иновацията се състои във въведеждане на избираем учебен предмет по дизайн мислене, насочен към проектно базирано обучение. Училището започва да използва програмата „Дизайн шампиони”, която е специално разработена в духа на дизайн мисленето и помага за успешната реализация на заложените от екипа цели.

Първоначално са включени ученици от І клас (за учебната 2020/2021 година), като идеята е във всеки следващ клас да се осъществява надграждане и разширяване на иновативните практики и ситуации. Тези дейности стартират с участието на един учител, с тенденция броят на участниците да се увеличава.

Въвеждането на новото обучение ще промени начина на учене и мислене на учениците, като им осигури следните предимства:

  • развиване въображението и критичното мислене на учениците, като им се предоставят инструменти за превръщане на проекти и идеи в реални продукти.
  • повишаване мотивацията на учениците за натрупване на познания, свързани с опознаването на различни професии, с цел ранно професионално ориентиране.
  • повишаване възможностите на учениците за работа в екип като им се поставят различни мисии с изследователска насоченост.

В резултат, учителският екип натрупва опит и актуализирани педагогически компетентности. Учениците придобиват способност за анализ и обобщения, за вземане на правилни решения, за комуникация и контрол, съобразителност и адаптивност – качества необходими при бъдеща личностна реализация.

Развитието на т.нар. ключови компетентности, креативно мислене и способности на учениците за разрешаване на различни казуси от реалния живот са заложени като основни приоритети в стартиралата образователна реформа.

В този ред на мисли въвеждането на програманта „Дизайн шампиони” ще осъществи в голяма степен така желаните и належащи промени в образователната политика на училището.

С помощтта на програмата учениците ни ще придобият т. нар. „умения на 21 век”, умения необходими за живота и за успешната реализация на всеки човек , а именно креативно мислене и стремеж към експериментиране, планиране и обмисляне, любопитство и откривателство, увереност и воля, свободно общуване и умение за работа в екип.

United Themes Shortcode Plugin