В период 18.11.2023-19.11.2023 г. се проведе присъствената част от обучение по дейност 3.4 на тема „Въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание“, организирано от „Матев-строй“ ЕООД. В резултат педагогическите специалисти придобиха компетентност за изготвяне на електронен урок за нови знания и контрол на усвоения материал.

На 12.10.2023 г. стартира клуб „Дигитален Грамотко“ с ученици от прогимназиален етап, който цели учениците да надградят дигиталните си компетентности, придобити в часовете по Компютърно моделиране и информационни технологии. Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати са:

  • учеиците да управляват собсвен профил в Google workspace;
  • успешно да си взаимодействат в облака;
  • да създават мултимедойно съдържание в облачна среда.

Представителна изява за учебната 2021/2022 година

През учебната 2019/2020 година в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгичево се сформира Клуб „Дигитализация 21“ по проект „Образование за утрешния ден“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ОП НОИР 2014-2020.

В галерията по-долу можете да разгледате част от продуктите на клуба, посветени на Деня на Европа (9 май) и Деня на Св. Св. Кирил и Методий (11 май):

United Themes Shortcode Plugin
United Themes Shortcode Plugin

Представителната изява на Клуб „Дигитализация 21“ беше проведена под формата на дебат „ЗА“ или „ПРОТИВ“ дигитализацията. Презентациите от дебата и снимки от изявата можете да видите в галерията по-долу:

United Themes Shortcode Plugin
United Themes Shortcode Plugin