Училищна документация

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

План-прием в I и V клас за учебната 2021/2022 г.(заповед)

План-програма БДП 2021 г.

График на консултациите на учителите за II срок 2020/2021

План-прием на ученици за 2021/2022 учебна година

Ред и критерии за прием 2021/2022

Правилник за дейността на училището 2020/2021

Годишен план

Етичен кодекс

Актуализация на стратегията за развитие

Училищен план-прием

Дневен режим

Форми на обучение

Работен план за организацията на работа с COVID-19

Училищен учебен план – I клас

Училищен учебен план – II клас

Училищен учебен план – III клас

Училищен учебен план – IV клас

Училищен учебен план – V клас

Училищен учебен план – VI клас

Училищен учебен план – VII клас

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности

Графици за консултация на учителите