НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” – 2023 година

Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт”

Дейността включва създаване и/или обновяване на учебни кабинети/класни стаи и стаи за занимания по интереси, в които учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта; Общата стойност на проекта е 15 000 лв.

Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата”

Училището спечели проект за осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) на стойност 4 500 лв.

НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” – 2022 година

Модул 3 „Културните институции като образователна среда”

Училището кандидатства с проект за прогимназиален етап, който беше одобрен. Проектът е на стойност 2 500 лв.

През първи учебен срок бяха осъществени следните дейности по проекта:

  • Ноември 2022 г. – посещение на къща музей „Иван Вазов“ – гр. София, където беше проведен урок по БЕЛ от г-жа Габриела Борисова с учениците от VII клас;
  • Декември 2022 г. – посещение на Детски научен център „Музейко“, където бяха проведени уроци по Човекът и природата и География и икономика от г-жа Аделина Владимирова с учениците от V и VI клас;
  • Януари 2023 г. – посещение на Регионален исторически музей гр. Перник, където беше проведен урок по БЕЛ от г-жа Габриела Борисова с учениците от V клас.

През втори учебен срок бяха осъществени още 3 дейности по проекта:

  • Февруари 2023 г. – посещение на Регионален исторически музей гр. Перник, където беше проведен урок по Английски език от г-жа Розалия Борисова с ученици от V клас;
  • Май 2023 г. – посещение на Национален военно-исторически музей гр. София, където беше проведен урок по История и цивилизации от г-жа Антония Гурянова с ученици от VI клас;
  • Юни 2023 г. – посещение на Музей на керамиката в с. Бусинци, където се проведе урок по БЕЛ от г-жа Габриела Борисова с ученици от VII клас.

НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” – 2020 година

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”

За реализиране на ефективен образователен процес, в условията на целодневно обучение в начален етап, значителен принос има възможността то да се осъществява в съвременна образователна среда. За целта, чрез участието ни по тази национална програма, нашето училище се радва на атрактивно обзаведено помещение за дейности по интереси, със съвременни материали, книги и игри, стимулиращи личностното развитие на учениците от I клас.

Модул „ Библиотеките като образователна среда

За нас учителите в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”- с. Драгичево е важно да изградим у децата навика за четене и да направим книгата спътник на децата, който да е част от ежедневието им. Липсата на библиотека в училище до голяма степен затруднява този процес.

Дейност 1 „Училищните библиотеки като образователна среда нашето училище ще закупи книги спрямо потребностите и интересите на учениците с цел създаване на библиотечен фонд. Тъй като училището не разполага с много свободно пространство, ще направим своя „кът за четене“ във фоайето на втори етаж. Това е място, през което преминават всички ученици и така ще се създаде възможност за реален достъп до книгите и възможност за провокация и събуждане на интереса им. Вярваме, че създаването на „кът за четене”, в който децата да откриват необходимата учебна и художествена литература или интересни странични четива, би засилило интереса и би ги накарало да протегнат ръка към книгите,  запленени от магията на литературата.

Дейност 2 „Обществените библиотеки като образователна среда” ще се проведат  съвместни инициативи с обществени библиотеки през учебната година с Регионална библиотека „Светослав Минков“, гр.Перник и библиотека при НЧ “Пробуда 1922“, с. Драгичево.