НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА“ – 2022 година

Модул 1 „Бизнесът в училище“

Училището спечели проект за осъществяване на обучение по 3D печат от Орак Инженеринг ЕООД на стойност 960 лв. Обучението се проведе на 10.03.2023 г. с учениците от VI клас.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА“ – 2021 година

Модул 1 „Бизнесът в училище“

През месец януари 2022 година беше проведено обучение на учениците от V клас по „Роботика“ от ОРАК Академия в рамките на два учебни часа.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА“

Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“

За настоящата учебна година нашето училище със съдействието на фирма „Орак Инженеринг“ ЕООД ще осъществи безплатно обучение на учениците със STEM новостите в технологичния сектор в рамките на 2 учебни часа до 2 пъти в годината. Използваните в обучението STEM материали и информация се очаква да бъдат използвани от учителите в учебния процес.

Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект повишаването качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите, актуализиране и разширяване на знанията и уменията на преподавателския състав в нашето училище в съответствие с развитието на технологиите и изискванията на пазара на труда чрез придобиването на най-актуалната информация за развитието на технологиите и тяхното приложение в различни професионални области както и включване на представители на бизнеса в учебния процес и иновации в преподаването.