През учебната 2021/2022 година ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Драгичево участва в Национална програма „Иновации в действие“ в партньорство с още три училища: ОУ „Виделина“ – с. Сейдол, обл. Разград (иновативно), НУ „Кирил и Методий“ – с. Черногорово, обл. Пазарджик и ОУ „Любен Каравелов“ – с. Трудовец.

Съгласно условията на програмата двете иновативни училища трябва да организират домакинство, при което да се представи иновацията на институцията, както и да се споделят други добри практики в преподаването.

В периода 28-30 април 2022 г. нашето училище беше домакин и бе посетено от партньорите ни от с. Сейдол и с. Черногорово. Програмата включваше представяне на иновацията на училището ни „Дизайн мислене“, наблюдение на урок по математика в V клас, бинарен урок в IV клас: „Подвижни и щафетни игри в помощ на обучението по английски език“, урок по Химия и опазване на околната среда в VII клас, наблюдение на факултативни учебни часове по Дизайн мислене във II клас.

Тези два дни бяха изпълнени с вълнение, много положителни емоции и споделен опит.