ПРОГРАМА „УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР“ НА „ЗАЕДНО В ЧАС“

През настоящата година, нашето училище работи по тази програма, която цели да подкрепи учители, преподаващи в публични училища в България в разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик. Програмата е двугодишна и е насочена към професионална квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти, работещи в училище, състои от две неразделни части: курс „Лидерство в училище“ и курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване („Избираем курс“). Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска програма.

Повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване на професионалната подготовка, компетентности и квалификация на педагогическите кадри, е една от основните цели на на нашето училище като съвременна образователна институция.