НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ“

 

Модул 2 Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели.

 

За учебната 2020/2021 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгичево двама педагогически специалисти, г-жа Елена Симеонова, учител в начален етап и г-жа Габриела Борисова, учител по БЕЛ в прогимназиален етап на обучение, ще бъдат включени в едногодишно обучение, за придобиване на професионална квалификация „учител“ по Информационни технологии и Изобразително изкуство.

Целта на тази програма, в която участва нашето училище, е мотивирани и качествени специалисти с доказани професионални качества от различни професионални области да окажат подкрепа в обезпечаването на кадровия ресурс, необходим за конкурентно успешно образование в нашето училище.