ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.

 

 

За учебната 2020/2021 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгичево са предложени 5 групи по Допълнително обучение по Математика и Български език, въз основа на приложен инстументариум, чрез попълнени индивидуални карти на учениците, чрез които се идентифицират индивидуалните потребности на ученика от допълнително обучение по определен учебен предмет и на текущи резултати и наблюдения за системни пропуски при овладяване на учебното съдържание.

  1. II клас – БЕЛ, ръководител Д. Димитрова – обхванати 5 ученици
  2. III клас – Математика, ръководител Е. Маринова – обхванати 6 ученици
  3. IV клас – БЕЛ, ръководител Б. Стоянова – обхванати 5 ученици
  4. VI клас– Математика, ръководител Р. Боянова – обхванати 6 ученици
  5. VI клас – БЕЛ, ръководител Г. Борисова – обхванати 6 ученици

За стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене в тематично направление Изкуство и култура по Занимания по интереси, е създадена детска вокална група „Звънчета“, с ръководител Я. Герова – обхванати 15 ученици от I – VI клас

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab