НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА” – 2023 година

Училището кандидатства и спечели проект на стойност 29 996,30 лв. за финансиране на отбор по баскетбол в начален етап и в прогимназиален етап и вокална група в начале етап и танцова група по улични танци в начален етап. Финансирането включва, както заплащане на педагогическите специалисти, така и оборудването на отборите и вокалната група.

НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА” – 2022 година

Училището кандидатства и спечели проект на стойност 24 360 лв. за финансиране на отбор по футбол в начален етап, отбор по волейбол в прогимназиален етап и вокална група в прогимназиален етап. Финансирането включва, както заплащане на педагогическите специалисти, така и оборудването на отборите и вокалната група.