06.12.2018 dragichevouchi

Екипът на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ участва в мобилност на училищни екипи по Национална програма „Квалификация“ 2018 г. – 4.1.6. „Мобилности за посещение на училища с кабинети по медиация и развита IT структура“ в област Сливен на 6 и 7 ноември 2018 г.

Екипът посети Средно училище „Иван Вазов“, гр. Нова Загора, където бяха демонстрирани различни IT структури като: електронен дневник, образователната платформа Mazobook, приложение за динамични задачи Geogebra, платформа Moodle за администриране на училищна документация и др.

На Педагогически съвет се взе решение (Протокол №2/30.11.2018 г.) да бъдат внедрени две от приложенията, с които досега не е работено в училището, съответно: Geogebra за създаване на динамични задачи в часовете по математика и Mozabook в часовете по природни науки.

Във видеото може да се види час, в който г-жа Владимирова използва друго образователно приложение Kahoot през учебната 2017/2018 г.