Спортовете в България (филм)

17.11.2023
Posted in Новини
17.11.2023 dragichevouchi

Министерството на младежта и спорта е създало филм по проект „Опознаване и популяризиране на традиционни за България спортове като част от нематериалното наследство и символ на културното разнообразие“, който има информационна и обучителна цел и е насочен към учениците и младите хора.

Изготвен е от екип на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“, в който са включени и студенти. В него са взели участие и ученици от Средно училище „Христо Ботев“ – с. Караманци. Темата е свързана с популяризиране на традиционни спортове и игри, характерни за територията на България.

Кликнете върху картинката за достъп до филма.