Образование:
Придобита магистърска степен по Инженерна физика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Придобита професионална квалификация Учител по математика и информатика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Мотивация:
Като амбициозна и мотивирана личност избрах да работя в системата на образованието.
Намирам тази дейност за изключително съдържателна и отговорна. 
От октомври 2018 година имам удоволствието да работя в училище с високи стандарти и истински професионалисти, ориентирани изцяло към и за доброто на учениците.