04.07.2022 dragichevouchi

В периода от 1 до 3 юли 2022 г. беше проведено присъствено обучение за повишаване на квалификацията на персонала на тема „Управление на риска в образователната институция“, организирано от Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти“ ООД.