Мерки във връзка с COVID-19

30.09.2021
Posted in Новини
30.09.2021 dragichevouchi

През учебната 2021/2022 година в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгичево ще се прилагат задължителните мерки от Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обастановка в училищата от 08.09.2021 г. на Министъра на образованието и науката, които можете да изтеглите и прочетете от тук. Също така училището ще спазва и заложените в Насоките задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището.

Утвърдените от директора препоръчителни мерки за намаляването на рисковете от инфекция в училището можете да изтеглите и да прочетете тук.

Бъдете здрави и се пазете!