Елизабет Манолова Любомирова – Карамфилова
Учител начален етап на основното образование в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Драгичево от 05.10.2020 г.

Образование:

от 2010 до 2014 г. – бакалавър – Философия, НБУ – София

от 2018 до 2020 – магистър – Начална училищна педагогика, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

Философия на преподаване:

  • Учителят е творец, личност, професионалист. Той се стреми да предаде на учениците си своите знания и умения.
  • Професията на учителя е призвание и отговорност. Отговорност не само пред учениците, техните родители и обществото, но отговорност пред самия себе си.
  • Учителят трябва да е искрен, да умее да разбира своите ученици, да живее с техните радости и тревоги, да съпреживява заедно с тях, еднакво да обича и съди – това е в основата на моята педагогически дейност.
  • Желанието ми е да науча учениците да работят в екип, да се изслушват помежду си и заедно да търсим решение на проблемите.
  • Стремя се да спомогна за изграждането на всеки ученик като личност и като знаещ и можещ млад човек, способен да се справи с предизвикателствата в живота.