За мен: Родена съм на 20.07.1981 г.
Образование: Завършила съм магистърска степен, специалност „Начална училищна педагогика“ през 2012 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Трудов стаж: От 2012 г. до този момент работя като начален учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгичево
Квалификация: Придобита IV квалификационна степен, участие в различни квалификационни курсове и обучителни програми.
Работа по проекти: Работя по различни проекти и Национални програми, свързани с извънкласни занимания и обучителни трудности на учениците.
Награди: Притежател съм на няколко специални награди.
1. Усмивките на моите ученици.
2. Знанията , които са усвоили учениците ми в края на 4 клас (получавала съм от златен до бронзов медал, а понякога не сме в челната тройка, но най-важното е, че винаги се наблюдава индивидуален прогрес при всяко дете).
3. Грамота за Вдъхновител на децата в наградата „Бисерче вълшебно“ .
4. Награда “ Вдъхновяващ учител“ и още няколко по-незначителни грамоти.
Моята мисия: Много искам българското училище да бъде привлекателно, интересно и даващо трайно добри резултати в образователния процес.
Поставила съм си за цел да внеса малко цвят, разнообразие и свежест в класната си стая. В учебния процес използвам както стандартните педагогически практики, така и иновативни и разнообразни методи на преподаване.
Обичам да експериментирам и да разучавам работата с различни платформи и системи. До този момент съм се запознала , преминала съм обучение и съм работила по различни поводи с:
Дизайн мислене  https://bg.rpplane.com/designthinking
и други.
Повече за работата ми и за живота в класната ми стая може да научите от моята страница „В моята класна стая“ във Facebook, като последвате следния линк