Деца помагат на деца

16.03.2022
Posted in Новини
16.03.2022 dragichevouchi

Министерство на образованието и науката (МОН) и Български червен кръст (БЧК) организират съвместно благотворителна инициатива „Деца помагат на деца“ за събиране и изпращане на хуманитарна помощ за децата от българските неделни училища в Украйна.

Събраните дарения ще бъдат доставени до децата чрез сътрудничество между Българският и Украинският червен кръст.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгичево взе решение да се включи в тази инициатива, с която цели да научи учениците на хуманизъм, съпричастие и солидарност.

В тази връзка на 21 и 22 март 2022 г. (понеделник и вторник) училището ще събира дарения от желаещите да се включат ученици и родители.

Даренията трябва да са в съответствие със списъка за хуманитарна помощ, така че Ви молим да го огледате внимателно преди да решите какво да дарите.

Училището ще окомплектова събраните дарения и ще ги предаде в регионалния център на БЧК.

Не забравяйте, че колкото и малко дарение да направите, можете да помогнете на дете от българско училище в Украйна.

Бъдете здрави!

На 25 март 2022 г. (петък) ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Драгичево предаде събраните дарения на БЧК – Перник.

Екипът на училището изказва своята благодарност и уважение към всички ученици и родители, които се включиха в инициативата!

Вярваме, че заедно сме помогнали на децата от неделните училища в Украйна да се чувстват подкрепени!