Безопасен интернет

10.09.2020
Posted in Новини
10.09.2020 dragichevouchi

Скъпи ученици, родители и приятели,

в тази публикация искаме да ви запознаем с материали, предоставени от Държавна агенция „Закрила на детето“, касаещи безопасността в интернет и в компютърната мрежа в училище.

От тук можете да изтеглите файл, съдържащ Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет.

Aко последвате този линк ще се запознаете в брошурата„Безопасност в мрежата“ на Държавна агенция „Закрила на детето“.

Специално за родителите: от тук могат да изтеглят наръчника на „Асоциация родители“ – „Готови ли сме за учебната година? 12 идеи за родители в Ковид криза“.