COVID-19 февруари

11.03.2021
Posted in Новини
11.03.2021 dragichevouchi

Уважаеми родители,

Във връзка с Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, Ви информирам, че за периода 01.02.2021г. до 26.02.2021г., в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Драгичево няма регистрирани ученици и служители със симптоми на COVID-19. За същия период няма карантинирани  ученици и служители без симптоми, контактни с членове от семействата с положителни резултати за COVID-19.

Извършва се редовна дезинфекция и стриктно се спазват създадените вътрешноучилищни правила във връзка с епидемията.

Уверявам Ви, че училищното ръководство ще направи всичко необходимо за опазване живота и здравето на Вашите деца.

Бъдете здрави и се пазете!