Родена и израснала  в гр. Перник.

Образование: През 2018 г. придобих бакалавърска степен по специалност “Социална педагогика“ в СУ „Св. Климент Охридски“, а година по-късно завърших магистърска степен „Начална педагогика“.

Трудов стаж като учител: От 2019 г. до момента работя като начален учител в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ с . Драгичево

Философия на преподаване:

„Посредственият учител излага. Добрият учител обяснява. Водещият учител показва. Великият учител вдъхновява.“ – Уилям Артър Уорд

Да бъда учител е не само моя мечта, но и съзнателно решение, въпреки общественото недоверието, което наблюдаваме в последните години. За мен учителската професия е любов, предизвикателство и огромна отговорност. В житейския си път до момента, съм имала изключителни педагози, които са оставили ценна следа във формирането ми като личност и са отличен пример за мен като учител днес.

Желанието ми е да изграждам добри, знаещи, можещи и адаптивни личности, които с моя помощ откриват силните си страни и ги развиват.

Цели на преподаването:

Вярвам във възможностите на всяко дете. Стремя се да провокирам учениците си да мислят и изразяват своето мнение. Освен основната цел-преподаване и усвояване на учебния материал, установен от ДОС, се стремя:

-Да формирам нравствени ценности;

-Да развивам и насърчавам познавателна активност и критично мислене, водещи до трайни знания и умения;

-Да възпитавам в учениците си родолюбие;

-Да изграждам адаптивност, организираност и стремеж към усъвършенстване като дългосрочен процес;

-Да бъда добър пример и да издигам авторитета на учителската професия.