14.10.2021 dragichevouchi

Списъкът с тестове, подходящи за самотестуване за носителство на вируса SARS – CoV – 2, причиняващ заболяването COVID-19 е предоставен от Изпълнителната агенция по лекарствата и съдържа наименованията на тестовете, налични на територията на Република България и подходящи за използване в немедицинска среда – в училище или вкъщи. Името на всеки тест води до листовка с указания за употреба на българския език.

С оглед правилното вземане на проба от пациента и за получаване на достоверен резултат от теста е необходимо строго спазване на инструкциите за употреба, издадени от производителя. Когато в инструкциите е посочено, че тестът е за професионална употреба, взимането на пробата, нейната обработка и последващото отчитане на резултата следва да се извършват от медицински специалист, като това би могло да бъде медицинският работник в училището/детската градина.

Списък на антигенните тестове